Histórico de competicións

7/19/2017 Nebra CF 0 Comentarios

Tempada 2001/2002: 3 categorias (INF., XUV., AFE.)
Tempada 2002/2003: 4 categorias (INF., XUV., AFE., FEM.)
Tempada 2003/2004: 4 categorias (INF., CAD., AFE., FEM.)
Tempada 2004/2005: 2 categorias (CAD., AFE.)
Tempada 2005/2006: 4 categorias (ALE., BEN., XUV., AFE.)
Tempada 2006/2007: 4 categorias (ALE., BEN., XUV., AFE.)
Tempada 2007/2008: 5 categorias (INF., ALE., BEN., XUV., AFE.)
Tempada 2008/2009: 4 categorias (INF., BEN., AFE., VET.)
Tempada 2009/2010: 2 categorias (ALE., VET.)
Tempada 2010/2011: 2 categorias (ALE., VET.)
Tempada 2011/2012: 1 categoria (VET.)
Tempada 2012/2013: 2 categorias (AFE., VET.)
Tempada 2013/2014: 2 categorias (AFE., VET.)
Tempada 2014/2015: 2 categorias (AFE., VET.)
Tempada 2015/2016: 2 categorias (AFE., VET.)
Tempada 2016/2017: 2 categorias (AFE., VET.)

0 comentarios: